กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
( l; U! F5 l  {- f3 P( \0 k. S4 _& T' B1 G+ ?
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105: `" _+ y5 ?& o4 w, j; D2 B1 Y$ G
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)! }* O3 p2 d( g' u4 N. V
แต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ  i' ^7 U2 [9 O6 @6 C" Q2 o$ C
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
0 T! Z, ?+ l, R/ `  p
1 d( \, K( @' }; k) N: Q- dNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ! c8 f1 ?" a. w9 G5 Y; T
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์' B1 G4 J7 O+ d
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์) r+ m3 ]+ R! C4 W1 z( h
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค9 I: J2 r; }+ ^) L* |
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้); O' Y4 @0 d  P. s
1 L7 ]; a: G  ^0 v# m3 [+ _: S: U

4 s8 ~- D' i. M) t6 |/ ~6 z. l6 l8 b% I
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*6 i% @1 l/ S! o, R9 d
9 I9 o3 c0 {1 x
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ
) \# H& k  p' Aสายโร๊ก

* M0 L7 l* S" Y" K( a& L! x
( R4 `% `* _7 x* h0 }. D3 V7 L; B- f/ w$ \) x. |9 V7 _

0 j9 {7 |0 r% z% ?! k  ^เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
5 Q2 C2 M  @0 Y( L9 B+ G1 Tรูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
. b; q+ N! t( n# S1 M4 Wแอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป  F) W' {* ?8 h5 @" b& h
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป; ]: u) _7 n1 f/ r4 l" a; z
& K( a" |6 M- y; Q

2 M( \. t# ]6 A, a- j9 zสายไฟเตอร์
' \, ?! ?% ]" p+ n% @7 m9 N; n/ D* j* M+ \4 B8 e

- g8 n6 R# m2 a5 {( @' w/ Y8 _. c+ W% [3 A. c4 @
ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
" f, }  O( s6 h+ H* q6 Zรูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป1 [9 g7 F7 Z/ g; l! v0 D
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
3 A0 f2 d+ f- E% Oพาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
! I  Q! v$ z3 L1 l1 X/ h' c9 ]
! i: t5 o) W) i& U& N1 A5 }
5 C. x% c0 q- G5 Hสายเมจ
4 u$ q) f& k+ T! _' B1 J) o; c7 f3 Z0 h% V7 n

& B1 D0 X! m5 Y  N
% o6 ?& h; O8 A2 X8 `บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
# l5 V6 l2 d8 z: y$ n- K& E% Oเอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
8 `% I1 h' y' Y0 @8 n: r0 iอินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
& W, h) w9 p7 K: L6 J0 j2 Zวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
2 V# O, D, U! T9 O8 `  {
# F" s; y% t6 V2 h2 R& S; Z6 D. [*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*. z1 }$ Z9 A' O& G
$ Z( v) E. r& r# w. g! H
NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ
0 @9 q7 j. F+ z1 {" FNPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
$ q0 R* V( W, _; Y, B- R2 g* P5 z+ l' ]8 P( e; s* [" R9 {

; g2 H" ^- N  k3 ^3 C4 J9 r9 Q; z- ]  y) S! r, |

* F. d: r% h" m% C
/ Q1 v/ m- \1 G  K/ fหวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
) t( Y) X4 l! t/ j& H* N' ], ~ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
; \4 D" o$ h- B2 Q4 M) u: K% `& u5 P2 ~1 w

" c- ^2 t) G8 p- G" G3 L+ _5 j/ e7 Q2 y3 A* d* n
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด