กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw ' w+ z9 F- {3 R% P  F% c/ L$ ]6 J
/ Q* B6 [9 f* U6 n8 z
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-1055 ^5 r6 ]. H. C3 s1 u0 T
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า); V1 f" v4 i3 t- f9 u8 y6 j6 I: _
แต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ2 _9 K  C, w% p1 Z# U1 ^# F$ {6 K
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ 7 y- L8 ]- X' g6 S) c+ s* V! I2 c) _
8 v. C2 z8 @' I5 g
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ. p3 y3 F% S9 x. L
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์
% t! p- \, F. d4 V1 Kไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
9 b% e2 F; I0 r; Z% Gเมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค1 ~0 T( W# S" ]2 Z: ^
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)" F" [' b- j7 \8 U( L. O( M
7 {" @, y* }5 D7 h7 N

+ i7 q& b* N8 y. M
2 m1 R0 G" S  N5 i6 x8 D0 n  [*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*6 \1 g1 \$ m1 b! i4 J, H4 h, T
2 I, `- d1 e! R, g4 F* ?$ i
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ
& J6 G) `: Z$ a7 ?' dสายโร๊ก
: ]. B8 s5 U3 K* U

8 Y  o% I; v; g' Q4 q. H/ Q4 i: c1 r  ~* y, c  q
" z% s5 d1 A- T" B* r
เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
# q& D3 U# i- j' ?2 U: nรูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป1 F3 i0 }. R  f; T
แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป2 ^$ r6 O+ w, ]
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
6 F% @8 c% V: O6 W5 ^( N; x/ q9 i+ g
, s# [) N7 ]: e8 n( G5 e/ f
สายไฟเตอร์
! L) W- ]7 d# b/ B
/ N+ {/ M6 b6 D* `* v8 l$ p$ e
2 J& m' a4 F  k6 D. m6 e& v3 L& z+ \% O
ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป1 g* l4 h4 {" V2 x8 c0 s7 H7 p
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
& h# B0 B+ L: J" X' X: zกลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป7 ~* s. Z; w* [; W- S
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป, B7 |+ U4 y) {, G! r

0 j& _* e# J( \! j, r/ }7 _0 r8 Z, ?+ M9 p) H7 Z
สายเมจ
! Z$ J; d( F. ~5 f
) n& ]8 O; n5 r! F5 V/ \" T  b% m# ~2 P$ h) {% }5 C- z
! T+ f2 b5 z; Z4 S- `" r3 L
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
/ v8 l8 W! ]9 _( L9 x. Fเอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป$ u8 m$ y4 e) D, c7 M) J; h7 u! P
อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
: W# Q) ^+ `0 ^% K; F0 {วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป4 u$ t% I6 f) \

  R  J7 B6 M  Q$ e*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*4 P4 u0 X* u4 r+ x1 Z4 I& a' Y

8 H5 B' A9 q' w& x* B8 A" }9 nNPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ3 A& }/ _. }9 I* y+ c5 G. \: l
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ9 `& Z* l8 x# @# u, J& {+ f
8 c) D: z4 \3 @$ I

) R6 X2 ]* m# U. X' L
* _: I) s$ D' E+ g5 N, [+ |/ Z* |2 Y: E  U

; S1 q# P; t* I* e# q! t, y) dหวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ) ?- x; z3 z$ X' l' k" \
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน! C0 t; p2 D1 J' Y/ C8 h3 u) T, D  e

3 B. h, `7 e$ x5 D- Q$ T: b
3 K/ w6 D# K" Q$ B% a' Z  C0 O' s# ], \2 m
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด