กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
2 d+ l+ v6 A+ [- X8 u8 }' ]- ]6 u: `# U3 `9 w+ G
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-1051 R; m! D0 I- Y! V/ [
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
9 _2 {6 s# S# mแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ
4 y6 E4 Y9 }4 I; q) r3 b! Mกด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
/ z& w- P' [7 Q. _9 G# b: ~) Z% n# C2 x
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ; [% L' B7 p0 _' l& J) M
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์8 \" ^  w: B5 |5 g* d( b: K
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
; i3 R0 Q& V2 k# R9 Mเมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค& Z! Y7 p5 U' p; t+ N' R$ }
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)5 c, Y: c# j- Z" o& z* C- r
# x$ y1 z$ F' s2 w8 ?
  ?4 H0 \+ \" N' d

) w' o, Q/ e" A" ^" O# n*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
, Z, |6 n8 E# o4 v! s, K1 K$ {
+ t4 Z) U' X+ e% {NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ: U, f! c5 C3 j$ j9 g
สายโร๊ก

6 D. e% a# P. c) B8 a
% Q0 i' M$ K3 u( x
4 Y# k3 U- v* ^; ]
# A& F" v% e! Y: C6 iเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป8 C, [8 ?  g0 B% d+ V" x
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
! D5 b5 p0 X1 e. gแอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
8 a8 X$ D% {' M7 o7 O! [  ]เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป: m9 J/ C( h5 }5 U& B
7 l  i; t; r; S( t8 n
+ T2 k2 n, T9 d% j
สายไฟเตอร์% G- D+ u. Q7 k" ?2 J6 S! x
' _5 e7 C) M6 e2 l, ?

) }. z1 u$ C5 J+ ~7 J- i% G& _8 V4 }  \3 F& D$ z! ]
ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
: B; y) o' u3 [7 q+ ~4 pรูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
7 l" S7 M9 {) X. ^: L2 mกลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
3 x: w$ e8 X6 P0 R* Cพาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
- E, [  e4 _4 f6 B- U7 U  j% s9 _% j% }0 \8 \

5 K) c7 `2 n2 o( v4 X) C* x, aสายเมจ" u7 s: ?" T' u) E: f
6 m, X; C5 |+ o3 A( E8 e! ]# a

8 m2 i0 a7 C" ^% N: M9 }/ I6 D5 e8 N0 W1 H# A+ I5 M' {, |) W  J
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
5 M, A. B* ~( G0 ^" O5 n% zเอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป2 ?$ K& j; u$ \; ]( F0 r; q# l
อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
. k. J% E  n; J" w  q8 ~) Nวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป$ ^: x! J# q# s  e# q

* P* U+ u- l) ?+ p*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*  O2 X: w' m# @- ]2 K8 n2 q
( W1 y; o$ t" P! |; Y, P1 ~9 L. A) P
NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ/ e9 f, q6 E0 x1 x, H- M* H0 H
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
% y7 S0 J8 h  [5 w1 c( G( w4 N) x5 S) @6 t

% W8 f$ G* k8 G. O8 X( R' ?$ }8 B+ q2 j0 R! R! c, B
* M7 i" I8 K( m6 z; V- U3 @. ~

* t4 Q5 e$ M+ pหวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
8 P. h5 Y3 v1 |7 H6 fขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน9 s& P# T! F; [; z
' S; T) l; `& F2 U

2 m$ H& j6 q! K( ?# s
, \8 w$ }2 S/ ^) m, \2 M, {" Yผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด