กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
! v4 y8 S: H) Y9 N: @( Q  _# H) |( u- n; c8 P4 x" w3 M
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105
0 y' t: X# h5 K! a& A$ BNPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)' ]" L) l- j4 e* m% T8 t4 P
แต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ. K) J/ k( f$ z' S5 F
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
6 q+ ?: W8 o2 [; F8 [4 N* ~) ^# R6 [6 A( d
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ+ C1 y/ w: T2 L1 R8 m/ }9 W
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์
1 u! I0 J/ N& T7 Y; N- g7 aไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์, a' i4 W  t. V4 x1 ]. I/ ~9 h
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค2 Z& d5 R6 |1 _# g; H
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)( O5 ~/ |$ f3 }- y. T
2 o8 x, v" O2 X8 r" M$ C

* C% o3 w: R! L4 }/ e  u, F" ?0 s" c3 {' m% s. b* v, K
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
& ~4 J" T9 T6 p% ^# _
. |" e5 V' L0 a$ \( q9 U% pNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ& i4 `7 o! e1 J7 s4 ~1 }* x
สายโร๊ก
7 s- d* P1 y, y, @# f
  c! {+ [+ R: d" F3 L
$ e- [) g; [4 a# B5 `' v2 X

' p# W+ s+ ~( e1 W& Cเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
6 h- M4 x+ M7 x( h! {! M# c. ]รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
9 d1 a3 ?$ F6 p2 z! F: F1 A1 @แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
" c% ~* \+ G; J0 `1 w  h7 _& e% Fเทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
/ _% W: b! G' w  `* R; Z$ p7 i& `! [8 N& N9 F+ p2 T  x, X

3 x" t1 e- \: b' x. m' Vสายไฟเตอร์. j$ R1 W" P6 d
0 M* H* t/ S3 ?6 J4 X2 l

3 T# D, u" M7 Q  G1 b& \6 D
" P# k% `& F! [9 z6 gไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป! R: z' H1 F. C3 Z, r0 R' y. O% \  a
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป6 M" }' T3 x7 q% l
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป# e/ h, J1 u/ E+ G% N0 A
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป) N3 t! m5 B4 e

8 b; C) S" Q* F- m8 z# }
0 _* {3 A  d: N" [สายเมจ
) i8 ~. P3 l: Z+ e% Q; @
9 z0 T2 D- W% ?# B5 M0 i5 y) O( p- V* \" N
5 A6 z1 N7 y; H, C
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป) m7 c$ ^! C: c$ C# c3 P- \: |3 l, B
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป/ f; M3 \/ d1 G- E+ S  _
อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป1 U, M" f; U5 t4 f- ~' X2 ^
วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป6 x3 P6 A# k' C; h8 {

# i+ }2 O# R. k* _1 Q*-------------------------------------------------------------------------------------------------------** C& O& ?$ `. C+ T0 |4 x& V; J$ ~
9 m7 a1 J9 c9 s& ?# m; j4 O
NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ$ {7 T! D: J# p) T  D5 f
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
" H8 O5 I+ p8 V8 T" W! E5 J' }! ?1 b- @0 @# m
0 Z0 c& t- u+ g1 p

0 n( R; q  \" y( U
1 }8 R: M4 x( l, s( E- a5 D) u3 B( P4 L/ S6 @  l. ~
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
0 ?. q2 i4 r9 ^$ S7 v$ Oขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน% t8 _0 Y2 _8 j. R1 L+ g1 s
. q7 e# |) l* y0 K! }$ R7 b% o
# ^+ t2 O% X: G9 ^0 L
) I( R$ k" b# X; |' D3 G) s
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด