กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw 7 G& _- H( I- B; d4 a
' j% @" l2 X6 r5 P' h+ J  B
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105! N  w7 {8 M, F- t9 g
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
% }7 X  T7 v9 O: Wแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ
) W4 U) \$ W$ w& Hกด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
3 t! U! H  i  c' x/ w
4 Q6 }' J5 h7 Q+ n: T* ZNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ6 R7 T4 b8 j9 \+ F- x. [/ g$ p
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์
2 O, \5 V# R5 X0 {ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์+ R4 y, y- c/ t  L- O7 u9 D3 E
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค
" |# ?; b3 D! [  `4 t8 B  iดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)2 G' x: J/ E% f  G2 _

) F$ H$ |" ]" F1 _( V0 S' P, `0 K! V9 l3 r" D# t
; V( j4 u! M9 G# t* J
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  i/ u. ?$ Y! a$ D" M5 d+ \8 W' c" }% A  h. {
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ/ ]: `) Z1 [. s) K. ~5 {
สายโร๊ก
/ P( g( z% v4 \: m

. J; H  P8 |$ A7 S. K" t3 h
$ o/ K9 V6 a. L  Y1 ^* H5 w
# |( x/ n4 ~7 i$ g1 Y: J: w$ {เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป5 p3 w6 }- B9 [0 d
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป- O3 B8 I% [& d" f7 O) Z
แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป6 G; B; d7 D2 @7 K: k( G7 U) s' x( n
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
! d, \* Y3 m' {  |' r! w; D1 S( o0 v! T

- G1 Y- _. P* g- e+ L0 w) Hสายไฟเตอร์8 H- F% Q  C/ l6 x1 T

6 K. _8 u2 k1 z3 k' F2 M* h
2 r* q3 l" _" Q
, l9 b+ A& `; A. E3 \: {7 Vไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
( b0 y* m7 m5 u" `/ n8 c6 F( k2 z9 uรูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป5 J' Z# g2 S- @7 @
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
# X8 i  A% [5 L! S8 Tพาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
4 g' y- a; O* O0 k7 ~% Y
* U) d4 _  N6 N4 _5 q3 O7 g
& |$ H! ~( |' Y; f5 \สายเมจ! l/ W( T! B% Q  R3 Q; [6 w* U! _$ c
2 h( p6 R5 C) E0 U. k; u8 M
/ C0 F# G/ O- X/ f$ V
, ^0 n, C, \2 T( s- d
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
6 {$ j: q' z# w! @' eเอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป, w2 x/ f4 G) W9 f% W$ g
อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
9 u$ ?- x4 z% A6 Gวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป5 j" C+ Z" O9 k  z
. h6 c; T. e2 }  P% Z6 I4 T* B
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*
$ j$ D$ L5 e; E3 n4 u. ^* K; b2 O( @& W" [) [' K' p
NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ: u( R: g% _. g; V' t/ \
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ: K+ K! @/ g! m
" g7 |5 n- [$ p  x: n2 A) ~0 g( f

2 v: ]' ^/ b/ l: U# u7 _. r0 ?0 B- K$ l- Z# l, y
$ M# u- p/ t0 B, A1 e" L& ?0 {
, F0 r2 y3 c; D" d; m( c& E* A
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
5 v) y4 j! y3 S/ S5 {% K$ Y, U8 fขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
' o4 p  L* f5 I# t5 R( b2 ?7 R
! A, v5 j# A- y/ }2 C2 l
3 `% A6 J$ O7 l( ]4 l3 U7 W9 u- F$ T. {  l5 g& ?6 X
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด