กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw * D- L. X# M7 E

, J$ O9 Y, x+ E/ q$ @4 }' Cตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105
( i3 i/ X0 Z. {+ B# LNPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)$ P# H6 T' Z1 t
แต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ" U4 h& q+ Z! O7 E7 r. M
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ , X1 }( G- p( J" z- Y

- T' v9 j& J. M" |NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ3 `  R1 B9 R. U: @
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์) G% D  _8 x; K/ I* D
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์0 G) n0 P3 B! h  i& f
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค# `0 g, V% L4 Z. D; S0 {6 z
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
' M+ |6 F* F) e3 e, S* f; a. |+ e) i5 i! u0 T2 v- M2 G6 s, n
+ `, B. Q' ~& ]

3 G/ ]6 e  n& r- t2 w*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
0 M' n: G0 {' @5 F  a& N7 R7 d7 J& |) V; u! O
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ, x( I0 w3 [7 ^( X
สายโร๊ก
) K5 F5 n$ |0 f& w. s

8 _+ z  M! T$ N* x. ^. z$ V% n% w. H- p; J

3 n$ ]# Y7 s6 a: S4 t+ Nเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป9 j! S8 g% s8 C" F* {
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป& v5 M1 e. g3 R* H) o; s8 ^
แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป$ l, s4 u9 f" u$ N& h
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
0 j2 H: l2 s) j/ L+ ^  T0 t; @# K# G0 Q7 @& [
) \4 ]: T3 K7 ^2 B5 u1 }$ V  y
สายไฟเตอร์# x0 @' B8 A; Y7 x4 [6 w
% q6 A. S9 {3 e
& |- ?4 p" \$ C) R

# ^# B9 P# y% J1 j& z! A& ]ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
/ g( d. Y4 }1 O: Wรูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
' w3 j: L2 V1 |& U, Z: X  Hกลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
4 [* I7 d6 c% ?+ Uพาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
1 f9 z0 I. q% s+ G; C/ x! U0 y% m, h) j. O6 g5 r
1 I- k! r# d! e' S0 z; }3 E
สายเมจ
# Q1 |; k0 k, u: l" z( m4 _
( Z8 C3 [1 _3 d/ n# j4 R% u4 w& E. K2 w: f) t) A

2 ?8 W$ [1 P- Z1 H7 P1 n7 Xบิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
; A0 A, f4 ^! Dเอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
) Z  Z6 |- @- X4 vอินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
+ ?$ q4 h  A2 A  y1 n+ D& Fวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป0 @+ j. d/ D8 N0 y. @
+ N9 y  i& g: W7 T
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*$ E- h. b! o- ]' l, m+ f6 e6 N
  U8 m7 R( {! L. W, q5 u( b
NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ: [5 }9 [7 F* |$ d3 e
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
% i$ s; |/ [' c' w% z% D1 ~3 Y* Z5 z* ~) L" }9 e4 ]
) T* `. m, {. _) |

* P4 r' M1 V* j2 q- k1 k9 L' @& q- m. c& s6 c. z: T
4 v! c& \; I& y5 @# i
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
9 |" U3 }( o4 t; M' U* ?ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
* l$ [. K& w9 Z. n9 |1 Z0 d
6 J6 n4 Y, p) c9 P, _, O
6 `: a8 X# ~( f) ]" B% d- O8 P$ J7 P) P% ^( B5 I5 v
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด