กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
. F) \7 k5 i2 R6 j1 Z3 {
; w: {4 W2 b6 @4 r- ~1 Oตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105* E% U2 x' C* C
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
! y, R" e! g+ K: D% @% B) Nแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ( D* }& v* J+ A4 O% R
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
# |3 H- `* w0 m2 M0 D$ p0 Q: g
6 R: W% y, ~0 c+ C/ M+ DNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ
6 s/ n, O, c3 X% e( O$ Uโร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์/ H% I( ^. N+ w4 _/ g
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์; o- ^' F! _* @5 S8 ~  e
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค9 l4 C! R( T2 }: m' X% E
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
( O/ v$ b  Z; Z
: [: w1 o( b' n7 i" W# r) }, ~4 e% D, S" U, }7 l/ \
" u2 I& M4 n) f; \( t  U
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
" g( H! @% p. y% j  R" @# |+ K" G8 m' @
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ- b" v5 x1 |! B0 q+ w- U- z  h
สายโร๊ก

4 Y% b+ ^9 ~' D' ^6 r; T4 c
. o* i# z! k4 i1 i& A; K" Q! `; f# _# g: m( k# M

* b* S1 @! `5 ^/ w& x& Wเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป0 P- e8 x# a5 i' A; s: v0 F
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
- ^- ?) T% A/ H. R% Oแอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป0 w& T" f6 d7 d" a+ Y2 ?
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป3 y! j( X0 }5 ]" [) A0 [% F

" q+ R4 o' k3 r6 X3 u5 c* T
3 }. c) u6 J0 A6 s$ N$ h; R' e8 Sสายไฟเตอร์
& K6 q; f( c. `; M
8 g! k) L% x; ?  J$ D4 F
: X) ^, D# z) N/ g9 ]8 N1 n" \) A- w; E6 G6 o* _# o% l$ `% `
ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
+ E1 B: a% |  R, O2 k: K6 uรูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป4 ^0 v2 u# p. L+ d* h
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป2 x" u; r* H1 E  x+ T
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป& I0 r1 ]" Y! T- c

/ u" F( Q" w/ C# s: p8 c/ E& ]* Y9 a/ Z% J
สายเมจ9 l. P) V/ t5 A1 K- J# b& X/ a
. b( D  }2 g) b4 f7 I) }

9 v1 X  I* u4 J! G$ Y- P6 d$ t, W7 s- {3 S% m) e4 g# N9 s, ^
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป- v% h' Q+ \" w# x2 K  S
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
8 T  E# X% i: a8 qอินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
& ?$ G" P3 O0 E4 q/ ]  ~วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป+ R, j$ I; n! I8 E+ t
1 k8 W7 ^9 {: L: A( D( l
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*, b2 q5 U4 U9 U/ D  Y1 m0 U2 P* ]% J3 N

1 [& k- w) Q. zNPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ
* x6 _7 k3 s" R# XNPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ- Z( ?$ ?2 I- V

* [7 e. N. \' l' Y% ]. P" r# B6 ~
  r, q# P  a6 N: u, t! C
5 F) K; Z" P& D& w1 ?0 k  p9 Q
; `' E! r1 L! a: n
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ& f* o' ^! N3 _$ u
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
4 @% {( M) k. W7 H& g0 B4 o# ^$ }+ X$ _: {5 `# w% s0 O
* ]- w2 D) r, j' b5 n) ]
* [" ~3 |- `0 V) \% z
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด