กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
) |4 ?* k. z  i4 x2 C* N( g, p/ d, ?2 U# v9 U$ `# [! Z
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105
9 X: b7 C& _2 U# y" R* ^) N- i8 QNPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
$ K0 R& w4 D& P  Cแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ5 u3 t( ~& }" g0 j+ l; @
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ & l& p; Y8 a! f* V# D* i
! Q0 l; ^2 }( d8 J2 J/ {
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ  Y8 h9 V+ ~# ]  n
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์
5 t" H) N! w7 \2 E: s8 f! Uไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
; C- n. m8 z4 R# l* G% t+ qเมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค
- r" v4 y/ m/ l/ @4 D- \8 Hดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
8 D/ ~) t; P# z8 b' [9 E
! I0 t5 q# s( W8 u- B4 ]' _- x; I
9 Q1 P/ w* n. k: k+ @8 d- d  H! X3 g+ V$ m" \
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*. s* \: W( l: r! e
8 a, _1 n+ n- S
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ
5 D' R. v! ~, o4 m+ Z% `! j3 eสายโร๊ก

: ~& W' M5 N, r
) x! Z; J9 w3 i: `* V  A# e: O1 `- v0 P

; v9 R, P( ]! `เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
/ |! u1 V* h3 h& S% C+ @2 F. p  Jรูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป! ?1 @$ X' V3 _7 |4 b
แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
) {( ~0 U* }/ J% mเทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป# y9 e& \& L( u( O! z! t4 e

& I2 W# C& M7 }) S- o$ Q
. I& n# ^. u+ C& B8 Vสายไฟเตอร์
* [. G$ A% o" R$ u1 s) N! l2 {0 o: u9 b; x2 Z

; `2 n. y( H' L8 c$ |- H* E4 t" G
7 p/ h) y8 V$ C6 \; d% z( h; ~ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป3 `% n: D# i. b7 z' W( R
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป, k% k# H! ^: H) V
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป0 L# W6 J9 I* L8 V+ ~, o
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
! b. M: U' w2 \, d1 @* d+ ~7 H# `* s+ u6 I; i$ z% m) E+ F7 r
: w1 Q9 d# `/ z  l* k
สายเมจ
% M3 v$ e) Z5 N/ y; B0 T( L- G1 n  O- k

5 y% Y5 O" I9 r: A8 G; D
& l) f9 S2 M/ Jบิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป0 M9 I9 W% w' z7 u
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
! ~) a* c7 a6 Y- _. Cอินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
( z1 ?4 X% `# l0 f# Mวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
" O1 k! Z4 {, D4 C; n
4 T& x0 ~7 J4 e2 ]" L+ d*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*" Q8 R/ q, {4 ~& r5 S) u2 F

9 b# D7 W6 J& x) s; U# WNPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ) [4 M" L4 r9 F! a% P+ d. k
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ8 F) k7 S4 r) S1 v2 H9 F
9 I) k' `# e" U+ Z) h

' A9 U# B" j. x8 B* a' h% j7 B" g3 `8 |( x

7 ~) [% e! N9 i& g7 {; ~) \5 j3 y" U8 o" x7 l# Y5 d& F, e4 J, c
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ$ u) t: \: {8 R/ H- I/ t6 m
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน  A2 t0 o+ `3 |; G4 n# Q
$ A# B9 k) I6 i: z5 H8 K3 ]

4 l" P6 ]& S9 \. L" t9 x
' J4 ], M! \; \% h9 t$ w6 Mผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด