กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw / f5 _: x1 G1 O1 n4 v- G) D2 L
2 S) D; [: P' ~  t* M; f" ~; g8 D6 E, ]
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105( S: F' N0 H( H
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
' s9 s$ z/ \& g+ ]/ u  fแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ
; Z. v4 M1 G' G" B2 @$ ~กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ + T) s! d. l8 O! K
7 t" p( M8 ~! Y% z* C2 c. T
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ3 @, O# x# M! x
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์" j- @3 K( q  H0 G6 y
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
2 t! z; H% h: Z" b& f" oเมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค
. M3 D6 ~0 w- i+ C/ |, u+ j# cดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
" J: C% [# K) S! o6 F# G5 x+ r8 E0 N3 A2 x  M
, ]. d7 Z4 g) q! n- @! r
) E+ L1 d  j, u
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
* l+ D7 H6 F# |6 z5 |2 D
) T$ d: x4 ~3 x5 |NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ7 Q/ C+ P5 q9 `3 w
สายโร๊ก
) m' b, k" }; u1 H9 D2 Q
* z8 j3 ^5 {2 v! P* ?' O% K4 }

0 `4 `; _3 d2 h( J
: e+ k, a6 E# t% r: Z9 e$ Z/ wเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
( v( X/ ~' Z2 X7 d0 Z8 L4 zรูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
! ?, k/ ~( x( A2 @0 \แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
3 ^, `$ h4 h/ G- }- a5 u$ i: E4 nเทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป5 u( p1 b, T4 C# @
0 {5 U$ K& x% ?3 c: F: q/ G5 W
3 G. v. t3 J, a( c$ h
สายไฟเตอร์, ~5 h; n1 K8 K
6 o; k2 D. O9 J, ~$ g0 i& G  d& m$ x
" t$ e% G# g  J( o7 q
1 H, S* e, P. C8 v' {
ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป3 d" L0 N6 ?2 r5 Q6 ^8 f
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
. ^4 a- s" R# O9 `6 {4 bกลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป3 ~0 z% ~* e/ {! v( a4 ^
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป6 G" W0 u  l# a6 h8 r/ w

4 T& G1 I( L9 O" @+ M( |* b% N5 S4 [# y, z5 c
สายเมจ- ~  Y5 Q! v) Q+ }& T8 ]

! Q/ N) q. T( M" P. W/ Y! B  r( D% O  O' q5 d* g9 W
- [$ @* ^* j# Q4 f4 [8 p# V
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
! h) a2 W; a, L; Vเอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
4 {4 T$ M# q' f& \9 dอินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป, M  A! y" ^  p+ t! v: a3 |0 M
วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
" }7 [( L5 H: u' f4 u7 L
- N) E8 u: l" J  F" |*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*
" W. G9 B5 A7 d# X3 J+ D8 {
/ f% I! \% X/ M: D8 uNPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ
7 `! m8 ?1 K; ~. P7 s* PNPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ: d( L, M$ o6 y3 ~/ }

  ~. O% b' b/ z& @4 G5 k* c# o- j+ @: T6 b, ]+ d; h" S, {: ^5 X

: a. n2 M  ?( s. l$ x
( j6 M4 d2 f2 m$ y8 r5 C5 e% V! d) E: G8 }$ h$ I9 l  ?$ ~5 E# v
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
6 g8 c& A- W5 C' P2 S: tขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน$ ]* I9 B' s- U: O' ]

- V4 ?9 K) ]/ f3 `% e
6 {7 X- G, E' m% @5 |: |$ N, P" u! P, v' \' \, m: e& g+ u
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด