กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
; K5 R6 L0 d% {1 u! B8 w9 p
6 D% {& B1 P8 I7 Q) ^- {4 eตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-1056 s$ J( B' Z4 Q1 W1 E. x
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
% R! X9 n" O; x$ f, ~0 Pแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ
6 v7 j/ B* m3 E$ nกด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
5 X9 G. Z  S/ ?1 m( P# a
3 _& M& v& p- n- M$ ONPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ- g5 X$ l, z* ~# X5 i
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์: c: q  ?1 r( _- t- X
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์* ]0 j( h- J2 `8 V0 V' y2 S) d
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค" _$ G1 L0 W+ Y' K2 F* y
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
! J- V( _2 @6 V9 o
0 y1 H1 U- m5 ~4 I3 ^5 a; v4 }' A% p' H( a4 s8 H1 v5 M
& U+ |0 D: d8 N+ }2 P8 F
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
% C5 M+ U$ x. ~( i3 M- J
8 Q3 H4 |. ]" Z% ^/ j* ^" R2 _NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ# N; {+ \: Q( n# H/ P0 J
สายโร๊ก

* [+ z+ L1 g3 i# f: B4 i' u1 X# m; C

: i4 I! ?; F; D
8 y7 t- p' U) [เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
, f3 u5 |! m* S8 kรูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
+ c' ]/ ~7 g, X6 e! F7 n2 Wแอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป" E% c+ V% z2 E* n
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
4 X! {" V' P$ T$ K2 ?" ?7 \3 c. c* M6 {4 |

) ]0 z5 \6 h) W# Eสายไฟเตอร์
4 K" w6 G- m9 ~# w  _* K2 d+ w: S% R. _3 P$ Y) F

8 }2 K; F) k- T
+ Q( I. ?0 w! c& ^ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป+ t- J8 K+ F2 r# G6 V8 T; L" c* c4 o
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป4 }7 A1 a# c) |; d
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
& \' ~* D' S9 X7 lพาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
: x* s; k. F+ b: @9 g6 Z, U' w8 ]4 @. T% W# C. a
/ g, ^- `' G: `4 P
สายเมจ
! g; R$ E7 N5 e/ n$ w$ F- w$ r$ \$ x& _2 v# y/ }
0 `* h7 l8 l  f

5 x! W1 {7 Y* Lบิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
1 K9 b. c9 A8 O8 B: G" g/ d7 X; |เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป) o- H2 k* B$ N( g
อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป. j; v$ r& E6 z2 d; f
วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
/ j( G6 r2 F0 M5 y# R6 a  R2 B. X0 T( y8 O! a. H
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*
/ N; T( D/ Q" f" {" \% ]0 O1 v2 y
, l% g* p7 L7 Z; KNPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ0 f) K, [6 m' M5 v6 D& n# I
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ; m$ Q* C) P( y$ o0 R+ ]& ~
1 V+ t$ q1 Z) O" t) R9 E5 o( k0 _- J/ `
5 a! A! i% }1 m  e

, V( h- u) l" p  A. h: i) ^  q. x- x: S, O7 P' L6 j

: H2 H5 m1 G0 e: `* J3 Q$ K9 Lหวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ( Z* J- ~6 M  A- K
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
# r4 e/ y# o4 i) q, H
$ m0 Z1 w0 f2 G- U% a0 t) @
6 a, O( ?6 h' e
" f5 f. Y" r# R6 ?6 m3 tผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด