กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw " ^# I3 l6 L, \' s* f* P
, R4 q& e7 K0 k3 I  u  x, W
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105
4 N- M8 t) K. E$ N; p+ u+ i( D1 fNPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
$ X7 }9 ?+ |( Sแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ9 s6 b" }8 p$ W* f6 ^% T
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
) C6 Y* Z2 |+ x/ J
% s7 s6 y8 n7 C$ q  VNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ
0 A% K4 M: h- R* ]8 I8 _2 kโร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์$ s) k- Q3 [1 @' P4 O9 k
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
6 l4 z- Y. a0 R* O* q" Bเมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค
# r% t# H+ t2 R3 e& ^" r/ r8 t7 \ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
1 x3 {& i/ s6 ?2 Z) @
/ S& J4 i- `5 q
1 Q2 m/ j4 N7 H0 K) M0 N6 H, J" c& C7 f/ m
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*  `9 ~! @& x2 N; r- X& b

0 G3 ?$ F8 e; h  y5 iNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ, l5 b9 S7 n7 C3 j
สายโร๊ก
4 z3 p$ g  }5 Z+ G0 y0 F" Q
! X, v! a% ^/ _8 N' B

& U$ N2 p9 m% }* }
& \( w/ H* F2 P; cเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป0 _' \- N7 P! j
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป2 T0 o9 ~2 e4 h. o# M3 _* y
แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป6 ~, u( T2 r2 p$ X
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป5 r) V) V* E, W! t# I" a

+ X! I5 i5 P% y/ }" ^" M; q) C
/ W* I% Y0 P2 g/ ~! L; S, J9 xสายไฟเตอร์
2 ~# D4 S. V5 T4 l5 O1 S& J7 @% N- h5 T& m" u

9 A6 f( y2 S" B& v0 q0 q  P9 }5 q
ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
9 s' I/ P0 V, tรูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป' X5 E2 I) p7 |# s* b. V
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
7 v& Z) A. p4 b# g5 Sพาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป  f! {) [* C7 s1 D

* H+ ]& z0 u2 F7 `$ L7 ~" K; L) o" o8 ^' @9 l8 u9 i
สายเมจ  {& ]/ {5 p& D% q/ i
; s- `8 H; o- ]/ y, R4 x
1 s! U: f* i  t0 Q, m4 T  Q1 h
) W; k% m: Y. j4 N3 s  \6 P
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
. }3 @9 V0 `$ c7 d; l- F- Xเอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
/ h! _4 p- Z9 @& v4 ~อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป5 q" h; H" s- f6 n$ L
วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
" l. E5 }6 t5 D1 g
) |- G  d. U: V9 m! D" O! _- j*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*4 H5 c/ q( K+ F, F0 z9 X! ?# v

6 p% E/ ^; [5 ]8 a9 `NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ
$ o& N! d$ X4 U" ]NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
0 J/ p& a% U) ^3 D" L$ C& p( X' \2 W! p0 Y2 t( _. ~2 S. M9 G
! w; [+ ~9 H( C

  ]- O- u: ~- N' x% G7 Z; i3 ?4 e& Y) C3 Y1 A
- m* X# P' g# f: t& V& E/ E& i+ |
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
+ R  F, K" N! Q$ _ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
0 X, m: c% ]) H
( [9 f# z' R% v4 G. {' Z3 E8 O  A* k) A3 i, t( d) _9 O0 @( z

/ X+ i" ~. B5 B$ Q7 a$ [2 qผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด