กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
: o6 z0 m2 ]4 E8 c4 Q9 ]# g' l$ w# A9 P* b' y" o" m, w, v7 I
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105
5 w) V0 I! g9 Q9 R8 gNPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
8 j7 S$ {% d' k$ h$ Tแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ
3 j9 A8 ]8 J2 e& W  _กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
' k2 F1 J8 E' L* T2 S& m; f. j3 o3 t6 X6 C2 d, f9 r7 \. n
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ0 y" `. p: \* ^, D' }9 E
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์
; ?# ]: l1 l" v+ H) ?ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
5 L6 _5 G/ k& @# kเมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค: F( }0 m: I) w7 S
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
% M+ h) A3 H3 \
' R# A8 D, Z% e5 a8 M& _" L% J- V1 I0 T( R* ~

" a# r2 o1 P1 y5 [6 P  l*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
  M) R3 Y2 g& d, V! m
4 p$ m& c( J+ B# qNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ
$ t, A$ |" \$ w) A7 ]สายโร๊ก

' u1 @  Y7 e4 J0 `; [* t2 P3 _& v& r  m' L- v- M* Z. L
- r" Y( Q8 n. Y3 @2 N; z9 S1 i
) P& m$ }2 [. e4 P, g$ [0 _% y0 h8 l
เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป' B1 ]9 Z3 a; \# E3 Q' z) ^
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
5 H3 o2 i- }) D  hแอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป/ M& Q% I3 B" x0 ^; y& O
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
0 U6 b) a# ^, E: }$ p+ ^
( l* ^+ b1 t6 w4 j& }3 o' y) C# d5 {; ?
สายไฟเตอร์# d6 t) l% ]  L* f6 z

  v  x7 J1 ]3 \2 B5 Y& l" Q
; A1 u1 }. P5 r/ ^( {
0 f' y* X5 W, O4 Wไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป1 O! P8 Q- ]& w) j* R& s. X' J
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป' G' [# V4 ~) S* X. }
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป/ [' U+ O$ U4 [$ {
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
: h5 t. g. ]+ z) Q4 s
" b/ K+ ^( Z" v' O9 F
. z5 L. b; t( d$ M- gสายเมจ
9 I5 A4 a1 N9 ~; `* X8 f' E4 _( i/ ~5 p. m. y& G& ~7 F' l( F' f
( i# l0 u* K4 J: M& y2 ^- ^
  ?# S) D+ V( i" A0 r8 J5 [; e
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป1 L% p1 d1 R) x. f7 t/ O. X
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
' _7 B1 d0 A, b; y% L8 o0 zอินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป- c& e/ ]1 T& ^- Q
วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป& Z0 S+ [) L4 {

3 V- ^2 \$ O. U! l*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*1 L+ u0 P" ]+ b- P
+ M' k0 W; D# d* c' Q# W0 `
NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ
6 B+ y- ^7 b* ]' L7 DNPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ. ]; f; q# z  G+ H. j8 S& w
2 F( B3 J9 _1 V6 O; }% i( y

/ @  V$ _% h3 C' O% J; y* Y. B- I% ~% z+ m
9 p9 Q$ h1 L4 g; M
7 Y. |  {( C( R' o* D2 v* w- {8 d
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ, j" X$ Y( }$ o* f
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน: X$ l/ h  p4 R/ x. M+ M( ?) Q# G
# C- v1 {; u6 v! }

7 T) ?+ G5 O/ f3 E7 m4 x+ h* A( Q
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด