กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
  W) L0 ~' O1 m$ z  r6 J  Q  u) |8 k1 }- e
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105
0 a; A% v! w( I" r' U- ^NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)! E( r4 k9 {: T; I: T% E
แต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ* p* I7 ~6 |  L0 ^+ y
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ 1 A1 X& w% U1 r& r# S1 Y( f
' a( K8 ~1 y9 t& T
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ- E' h( {9 ^9 T+ o: r+ @! e3 F
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์8 t1 X& F6 {0 T
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์  Z7 `0 a8 B  F0 D5 B, y4 @
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค( A. h( ]# k: _) F1 r6 }
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)2 `4 F7 [8 D6 y
  J( Z- p/ ?# Y! ]1 y/ Z* R
) G+ y4 a, |' j& Q$ ~
. s  p  C3 @* i/ v" b7 C
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*1 p0 y" P2 i* a  f0 |" M# Q

1 `+ m6 ?0 j8 W/ Y3 A% j" t; H& SNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ" V& Y/ U# c( f, o# F3 @
สายโร๊ก

" C2 W/ g( t+ Y) o# ~
) g2 Z: J  u. \
( a1 G' [3 A6 |$ i" m0 }9 @! A" F( X8 v2 I/ u, i
เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป5 Z. w6 ]! z9 V% A
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป. H5 H: z% ^. S0 U
แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป9 O1 v2 ^+ d0 P) S% V0 l! }
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
% p2 V. e1 h6 J: e: z- R6 V
0 X! w5 {& d! @/ K: _* I& A  ]" P9 x' U; J9 L6 B
สายไฟเตอร์) ?8 a4 C) G# C( @) _7 }, s
% ~' \/ J1 O8 s2 q+ G
9 I' G! E% w+ r0 s2 _9 b
* O! [; f/ h. p) P* `
ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
% ~; j1 @+ ~6 W# b) h3 ~รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป" B; n- n6 ?  _: Q7 p& Y
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป9 P6 @0 g3 L5 P7 R, B$ B: W
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป$ L& P/ W3 b$ E/ Q3 v& q
) t# J+ ]! z5 u2 A3 X' B

7 m) y/ i) {2 N8 e- o8 e- N$ Fสายเมจ: t0 |) U, z- S1 N; P* ?* r
+ L& J& e$ S/ f- o1 z8 P
4 C  S5 c6 ^& m% `" D! l

; S! h- @  K; `บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป  j8 e$ H1 }( \& L- g
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
# ^" t& }6 w6 ^% hอินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
! `# E: R% W1 S" v! {วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
( v* N" W% s+ y; _) s/ M3 f" `3 i- ^: j! J( e$ j3 A
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*6 U/ k/ s0 J9 M, X3 n

8 f0 l8 `) u; o5 u3 g) I5 H* |4 MNPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ8 C  W4 z8 @, i( j, M! K
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
/ g7 U2 ^6 {% D
" N. ]: i; t$ p& e& o7 z7 w8 m, Z, P( V: k* s# X
: A$ N! ?( T# X! _) l

. g+ R8 k$ o: d$ R7 W8 Z( {8 _5 S) z: ]: ^, m7 m* R7 K
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
3 U3 @& x+ a/ r/ m+ ?3 hขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
3 c1 \% l+ ?8 V8 k0 Q7 b: ?) M" P1 v2 m5 Q8 H9 s5 A" y3 n
. Z) C/ n9 f+ n+ ~# L

, _: R1 I8 E+ l9 Kผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด