กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
; r+ \. U' V) v6 O( Z' R1 P. I% i# [* z. \) l# J+ Q# L# r$ @
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105
$ t* l* W% _) b: e2 ^) `6 l4 HNPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
$ F) a2 |- \( `0 w  b8 J; a4 rแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ. K" s! `* E; r- T' w3 k) {2 x4 h
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ ' s9 v6 Q: h- L( d- m
5 P6 S( n0 ~" f# u! X' P! [
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ
' h: v& j: g4 S( U4 w5 `5 bโร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์- e& @, E4 y! j" H* w
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
" f2 t; ]1 M. o% i) l/ F9 Zเมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค
3 D3 U% r) A" Fดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
8 @9 G% f+ ~& s9 p; h6 t1 C
0 i( K3 r. _$ p! u
0 A! B6 \" e( w% U# ~. k  m7 A% P& _5 f) m( h
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
. P! @8 v) i  D
+ ]/ W. e* c7 C+ m' p. C3 g+ f$ TNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ
# h$ B$ [1 _  U0 [. O# hสายโร๊ก

3 j; `  \* O$ v3 z$ C8 o0 Z0 F
* E; S+ o& r0 s. V2 D$ @5 |7 m8 y
7 A, `1 s" ~+ k5 d, b
เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป0 t) @. k. z1 F& `
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป) y* K; C# I6 F0 [# z" F. C( Y; C
แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป4 g% f- s1 e  m
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
5 E7 R8 E0 I8 _$ A) j! m- Z6 Y. x0 l+ Z4 y  t5 @( X

. U: m4 |% R+ J2 jสายไฟเตอร์
- ~! w7 f: o4 Y% Y0 u, c* M" l! h' K

/ P- z5 O. Q! b0 e5 ]) |0 c
2 m9 f* I' g* a. T+ C; V, Vไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
7 h* m9 X0 u8 zรูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
/ [5 Q; O' H8 A" `- kกลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
; E2 a- g, A3 ]: w( L0 ]( o& Qพาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
1 ?3 Z& c( a7 P8 q  c# |! i0 q# V4 G
. @2 x/ o) _+ H# f& ]2 m
สายเมจ
+ B1 R# p$ C( @. i6 Z* O2 ]/ l# R' W
+ ^& D$ H* W( v9 I( Y1 l
1 g+ i  Z* r- L  {% Q% o- S8 T
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
# w7 _6 M. z9 K' x% X5 [เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป4 f  s3 X" A, T" w& p) h
อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
/ Z) H3 g% \3 nวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
- A# Z8 V4 g) T4 r8 O, c
: y8 v: P9 g+ Z6 k, D0 J! q*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*
8 S8 u& l& F' v7 k% x
% G* x4 Y& K' ?. aNPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ
, ?1 O1 Z5 k3 w* sNPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
2 e& H% h; o$ ?6 O' V( l/ A1 o# J
& d5 d4 G: m+ e- c' p7 C, e6 b/ w2 a0 [/ x& D4 y* p) Y6 B% s+ w! A5 V

6 H; b# z2 F) L
1 u( F. G/ {0 S4 y8 |5 s* Q5 K1 D! H
( q" G" N) v1 a* {. z, X) d" @หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
5 l) x$ r6 B1 Bขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน! r: v0 c* g+ W- C% g

' x& ^4 x. Z, N8 A* g% E) P  v: X5 D0 Y& h: N' y1 l

2 J, A* l4 t5 Y6 i* F; ]8 Oผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด