กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
* }& d# f% }. H0 `; J9 ^0 Z7 e$ ^; I0 j- g9 ~7 D( c# h
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105/ x* G1 ?* ?6 P& O9 U/ d, N) k
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
' x0 n4 c, F* p2 F, {# oแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ
, Y, v& k4 r4 h1 x& [+ |/ mกด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
4 j- _( c- }) z$ B: m/ l# d) K+ ]- m( h
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ
; w. n8 O1 f# G/ Kโร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์
% {; e1 ?0 a' n& kไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
9 J. F" t9 A$ R8 k+ @) }เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค
1 S$ p9 j4 Q1 Fดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)' j& @  d% E1 |# f5 ^: h
: K6 c/ L4 b! C/ l- {' e

" |2 \8 d# F+ Y/ T% w
7 ~* f% G) |9 O! u2 h*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*  X" Z! ~0 w; H
  W9 _" t! m3 N* S- O
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ  p  ]" O4 b6 e  T- b1 o4 T
สายโร๊ก
2 b% |3 j7 {% a* J* F
9 [3 J$ i( D, K" G! ^
7 @$ N2 Q, r  R1 X

  c, g/ R4 J  P% v. b% I* ^/ zเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
8 _5 i. H+ S+ s  u# kรูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป9 ^7 r, p$ c  R$ B, e7 V6 z; b
แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป1 Y1 M) ~) I# _6 Z0 X) _# a
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป! d6 k1 P# ]4 F, _
3 s3 `. f8 k# N. e& x: r& G
8 q4 s4 G0 s9 [4 G* I8 @4 N) Y0 X" T' G
สายไฟเตอร์
# M9 a7 X7 [3 |" w
& Z: a# l0 _7 v- c8 X( G7 k; h) G$ y) z2 w

; t! I1 C! l4 R7 e" [5 k$ Jไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป, K7 Q/ Y7 W# g0 P- V, c+ u" m
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
: u' V  Q+ H* k+ }% x1 l" N) W2 Jกลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
  z8 n/ i9 h+ I  M& F! wพาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
( A. F1 W6 @7 b: q  Q2 y' l* H2 E
2 @& Q; X$ {" f6 O) D2 O
" K- ?% B6 K, e8 O* Hสายเมจ! g; u; h) s/ y3 p9 S! q
8 a* {0 M' B& R
" F7 Z4 g3 ^6 s

: ~# S" w" A2 }# ?/ E/ _บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
: c! s5 h: D  n% Kเอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป# V! ~, i* L% I# b
อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป7 d8 K$ D3 {2 S; L
วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป, h7 }" |; U, y& V; u1 c+ Z

9 x$ t3 r+ g" o% t/ V) q2 U  W2 ^*-------------------------------------------------------------------------------------------------------** r/ x+ \0 |5 p# U

4 f$ l" |( L' b5 L  E; T, e$ KNPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ! k( U! B9 k' {& n! j
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
4 M, h7 @) |; D/ t5 p2 A' ?$ @) Q% ^! J# p* K( j

% X- b3 G" k8 `$ }7 K* R: J
! c$ N5 q- Y7 G' C4 \+ \4 G( }5 G, T3 O) @" s1 [

; C# a8 V8 c3 g! U1 f/ U% \หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ3 d4 @  }! m5 g7 [/ P4 ?2 y, F
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
4 G6 S! Z1 y4 X+ _- [1 Q
8 R# _, {3 C7 p) K
8 f& T' K+ t+ a: p- x/ k
, Z7 }" v% z% v: ~* aผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด