กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
- w+ q; p6 z* s4 J: r- G  ?
: |0 x) h# B5 ?0 W  J1 Vตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-1059 g: m6 Z- P1 D" v- `3 x
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
  v  N; T3 j" a6 C0 ~แต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ$ t' s- S: e% @+ [. O: y: S, o
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
( \( ^) p& L3 L- a- w( u
' n9 L0 S! p1 xNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ3 g% _# A# a" p6 s6 @* C0 Z
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์
  ?, A; s2 R( U3 g0 |* S1 D8 ~ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์$ D, q2 {# o1 ^9 c7 |) @" e' a% t; j2 V
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค
( _6 _6 |( h# B/ P3 Aดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)# R" T- t4 w9 p6 v. q/ ?
8 B* e) J% V% V3 v
- l: {2 c4 N4 A" o* L

* Q  |6 m  u2 U*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*4 z' G# z* M" _. e0 ^

! K# E- l% i4 |7 P( _' _( M5 zNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ
4 p% k" ~& g( L' C8 |. D. Lสายโร๊ก

  Z4 s; p) ~0 g3 F
* [. b0 `  k5 |; U
' e. g8 N) X, J8 `1 l& _9 h* o# v* q, m" h* l/ {
เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
, g0 I$ r5 B3 i3 Z" Q& q! t+ Gรูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
3 p/ `3 z* ^9 Uแอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
3 e3 {) k2 [) S$ L; h8 X6 ^. bเทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป* |) p$ R: b/ ~5 A

9 R& Q$ e8 u; I- {4 @' t) W: ]+ O$ P# [. x! F; d$ ?& y4 y. @* v
สายไฟเตอร์) }# W; E2 H0 r$ H! d3 R
$ |8 G# \" ?* ?3 n& k) h! a& j: y

, C$ H$ ^+ n7 D7 m& I0 S
8 U* ]" a$ m- Nไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป3 Y. c( r- i& {: O) l5 t8 Q
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป& @( F( q8 z, ]; U2 a3 ]5 @
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
3 n7 U# f2 v* l; m4 ~พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
0 p2 d8 t" `& F. j, U  ~% W+ z5 j7 P4 n/ q$ K2 [5 O, H
9 [/ m8 o- B' A: F. [
สายเมจ
! E- H8 v4 ?" Z
$ |7 v: j7 ?# Q# D4 I4 J6 [0 s
1 X1 {! j' j/ t  ~! k5 D
4 q4 q: u% d* T  H, o6 {บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป0 u0 H* w) @, ?) V
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
7 |, w' e6 i4 u1 a2 b4 j  nอินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
) m! q; U; y# ?; |: o# xวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป$ t: W, `+ W/ O' T- w1 l
6 v' [/ _- _0 \4 Z: D1 ~# t* K) @
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*
$ M/ U- o* q3 n7 O1 u" {& a/ [' w  R$ x4 M& Z1 z
NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ
/ I- P: L) i# bNPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
9 i8 \5 a2 z% D' P! A' S7 ^3 |1 D$ h- d0 ]) K$ b" W
- L4 @, S+ @% [9 B4 U

' d5 @5 l5 R9 K
3 e4 U& |, J+ U! K
: `2 L3 L; X- L0 Rหวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ/ h( h& g) Y, w9 @- q( x% g: _
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
' t* K. g% @2 i( ~/ k) A- i6 u9 Z. A) h
4 q+ @' Z7 t" T
5 ]/ R; }6 ]; _4 @: H$ I5 v0 |
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด