กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw & w/ L, K! c4 V8 ?( f) a! p- i
: ?4 l2 W; R5 S3 _
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-1056 x" J+ y% C) Z* h# E3 U" Z( M
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)' T, j# V! C% Y3 z
แต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ# B! M* v; _* ^8 i; n  z5 |
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ $ I" K) y( A0 x( m& ~

9 O% p+ Y* L  w1 iNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ
0 n9 j% m; m% \โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์* V/ W  l# r9 H
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
( ?# N3 j& @/ Aเมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค
: D! z! }8 P+ Q( D6 iดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
! h7 z7 k; N; g0 D3 B2 W# ]) `* ~* L2 \, X2 m
, n* z1 B( l3 S+ \1 B
" I% T5 E- @$ Y" g7 I2 A
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
" c, b  n3 f5 L6 a
, |: _" s2 R) c. o' e/ }( L  UNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ
8 S3 `' p1 T9 h$ c/ x# O; Xสายโร๊ก
5 g1 I# q6 [0 l+ {- k: S$ Q' G
5 `) b* J# x. f# a" E5 S7 O$ |: t
5 ~8 e9 [5 {0 s2 ~7 L

7 s" _8 m, w( a" r+ Zเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
: [+ O- a! R+ {. Uรูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
& g' N. F- ?4 e5 yแอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
% Z% ?  [, d% a: N$ O# Z2 j; s* {เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป# R) s3 ~0 C+ Z

3 c1 E* x: B* N( L( X5 L9 E0 _/ d/ y! N, D: v/ I7 q
สายไฟเตอร์
6 v" @  [" @6 z, Q$ n- r) ?. Z  K9 [2 Y# W# C3 t1 l$ D: o

2 h, N+ H0 y8 R: V
: P! J5 H4 l# Z: _3 ~8 Cไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป# D& z; v, T: p2 y
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป2 p. z" B7 H3 x
กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป3 a8 v4 \4 w5 }) O* E0 G
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป' M7 i4 J6 ]' _7 V! h

  B& E1 T) {. p* U8 ~* [+ ]! j  e- J
$ ~: T! _, S, t9 Y4 `+ hสายเมจ
8 V% a3 v& l  x# P- w& \; ~/ }9 f8 J) {$ v/ _# [" ]8 r! k

$ v3 y$ T9 E& @. T2 h  v) N9 A& l
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป8 u6 K4 a3 Q! h1 T6 c
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป7 x( C3 L( |0 t3 ^) x
อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป# ~( u% t. T$ N7 u
วอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
- {8 C$ O$ W4 [' p( X7 R% f# D: `  F$ r8 Y$ O. `6 |* D. @
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*4 {- ?5 \. R' l# I8 M0 z, \
, A) G0 Y( o, v( y4 z2 L0 V
NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ
1 p/ H( F2 c( U7 u6 i$ FNPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
! O% @, V2 D0 Q/ h6 d" b. }: j
% E1 T* k4 l1 x4 q) Q! N, f& K: J, R: P: J6 `# J# I
4 c* F- t' M- Q  W
. x, t- E- T$ q) C2 P# i9 p: o
+ r, Z0 d6 f: `! M! a( ^1 ^! `# D$ o
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ, O1 a  B3 E& }2 Y' U; F1 y% d
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
& K6 n3 F+ \) o9 F1 q, F
$ b% K2 s. e: t6 v5 f$ p8 W+ h. b0 z* o0 e. t; K) ~# ?

/ @, _& [2 d/ N* Mผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด