กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
& v6 b, E0 N9 ~/ u9 K  ~! l  w5 }; \0 M) d. h  w9 N" d
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105
5 x: Y/ a9 q1 S8 oNPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
) y2 W. w/ S' c5 u4 Sแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ
: O1 W) [; A' H* \- E. Kกด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ 3 q" ^; Y& C) a! W1 T1 k
+ S, L2 y6 ^( d
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ. m% |0 B* V! |! s
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์
2 A' |5 ]4 ?8 E9 yไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์9 h( J* `" j9 `- t' Q$ Q& ]$ w" T
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค4 Y% X! D/ [  r' t8 J2 d
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)+ ?/ e5 w" P7 \  ]3 I
5 T$ A: i* v) ?, m' ^

- C0 }1 M. \8 M  f  d2 y$ H* q3 x% l# x3 U- F7 T
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*+ h( T$ w+ P$ N" r
* E0 e. l; [6 R, c
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ6 n: b  D4 z0 s0 k6 m6 l* V5 h
สายโร๊ก

, U( s) q6 X' W+ ?6 ?$ _, z( T/ D' F

2 _3 a; H3 j0 o, i  {% Q% Z- k" V0 O9 h0 G. L% n7 \* ~
เรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
- Z/ |& J/ b) I3 x- `รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
( ]/ A! }  w# Y. u  V0 ~1 Oแอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
4 l- z) y5 A5 d- |9 Wเทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
! A; k) W: y  J, q& v* Y; v& X' {0 F5 r$ [

, Q1 Q0 o" v! ]) p: ]; Yสายไฟเตอร์
# _! |5 k* I4 y$ a) V  [; o8 S/ {

* h8 G) K) x0 m# b1 j8 ~
: M6 A- r0 o, Q) M9 u' B) y% Qไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป# X6 `% J/ q+ f6 \9 l% C8 o  ?
รูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
/ I6 U( n2 S& Z! R$ C7 mกลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป% i! M/ w( a, N  d. o- r
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
$ p2 R  b$ i/ m$ C# d5 H( s$ s' s% x
8 ^( o% P7 W9 O" |) m/ `/ \& o! I9 S: T3 h7 T, W* {
สายเมจ6 M2 e* C6 Z# z/ A- G) ]
3 S0 `- u8 x! P0 q& E

  q1 f& d. n3 H: ]  g: W
' o4 p4 _% a# m! r5 T% pบิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป8 J" P) v7 F6 P( ^1 j, J: L" ]
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
% V+ C1 G) o8 h1 J; iอินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
: A6 }$ j$ Z  [- R+ O2 kวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
1 G3 u# B: g* v: y. E2 M! g" P! W: \% j0 c$ A# u' N4 |; C0 K
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*2 n  `! P/ I+ ?( U) i# Q' x
9 l$ B* H6 K5 o. h
NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ( g; q- B, u/ L; T5 x9 R2 d
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
& r* u# p! n- l0 H8 h
& ^  [# s3 w) P# `3 v
3 [3 v2 k1 r: q2 R/ L9 G* N7 t; t" r$ A9 }

/ ?6 A$ {/ C; L' P6 F2 R& r( y4 e# F3 T. _, l  a1 k5 U
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ- K. i( e7 Q' C0 a9 h
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน
5 r1 c9 [" E: `# g  X2 w) |, n( i. W% _# N

+ z% ~4 i" m# q& m
$ J% J7 E- R* x( e2 Gผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด