กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw : k7 _5 n8 b! z0 l: C5 O6 c6 K

$ ?; u% H  a# \; |! g# Iตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-1056 C) [, c$ M7 }$ l' H
NPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)9 p( w( Q1 s* U
แต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ9 J. v% B' Q) Q: Q5 L- y* k
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ , {% h4 B* e9 c9 W% q1 r

' r* o5 u8 `1 D9 e/ ~1 I" C( uNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ5 `8 O5 c" p" Z, e& j+ q9 ^5 w
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์# I6 H: W+ k6 E& y. k  \. D
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์
/ K$ n4 P% H$ U7 D1 ?2 s& W8 }* Aเมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค
% e7 h/ G2 I* G6 o! rดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)+ m! b$ b5 `7 y/ N5 q6 |& {1 P+ H

! ?+ C" y$ g- G6 X0 t  P+ q  P% H* u. ?! l- v* ^, {7 H
+ y* v# }  C; R. `8 ^/ \
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*
% x1 M( G) l$ g1 m. n" _' l, h0 |- B$ x9 l: D7 x% ]3 z
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ( K8 Z, O  \( l8 [
สายโร๊ก

; X0 ^2 c: E3 b$ O) d1 ?
3 y& |/ d7 s+ c$ t% g0 [. ]3 ^1 b; n5 p$ D; J, W

) v) O( ?7 A$ K5 ?8 ~. y- l5 lเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป/ e( a& B! \+ ^# u+ P
รูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป0 K: t& h6 d/ u
แอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
# R3 d5 J- W% i& z% ]เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
. x/ _* R7 V8 r5 c3 A
' i0 \+ {3 S, _( x; V6 t4 b% p. z7 U- W
สายไฟเตอร์
0 ^6 ~/ w# q* K0 g$ X
& `) ~; t2 ~3 j' q4 ]$ z6 V
0 {" U% |' _) `6 }+ D: c1 v, X" m$ ~" x3 U& m. T) d0 `
ไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
, G; w4 z7 ]/ H1 H2 V! Wรูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
+ t3 n% v) i& C0 e8 T4 [กลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
+ r1 ]7 Z8 F( i0 w( vพาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
3 a8 \- _+ b- P7 H
( _2 O4 ?: H6 A0 L2 J3 w. ^
1 P- p; K4 J# D$ Lสายเมจ7 q2 I: t" {8 Y% w/ C7 D

7 M4 p: a6 h+ A1 n" R& ^% Y- p9 _0 m8 C) D2 F3 s5 W0 t
2 ~1 M( ^7 r2 U1 t+ t
บิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป5 P4 X) T2 x# F+ o( @: V5 @; K( I
เอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
! z* V; ^. F2 E7 U9 t0 `' Y+ ?อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
% M4 B6 K0 A; V- tวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป
, Q4 ?! F0 ]+ ~# ^; D; l' }  R0 U8 {4 }: F) A5 T
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*3 v* h3 o9 P; j4 H

4 R  N' b2 U/ W  w7 E! k# @NPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ) }) A4 Z; m3 k  [. a4 x5 f% X
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ4 D9 g7 z- L$ ?. Q, q! w
8 j% L6 t# {; V  V  k7 a

0 ?1 l- b; }# L/ C$ p. ^" H% o# B; V# {0 m

3 P; X+ E' {  l" @% N+ G9 y4 X  k! ]0 P5 |8 T& _8 F
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ, Q. M1 E2 a& P
ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน- |0 V5 r" r2 |6 s( s
4 q9 F! T  _* r

, L7 q5 c$ S2 B5 K; x/ z  Z4 F' m7 m. {$ C3 d4 k; R
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด