กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ตำแหน่งNPCที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-9-19 00:02 โดย Noo_Meaw
! _8 h1 [$ P& m! W) \5 w; P% K6 `, x- n) I2 P, k
ตำแหน่ง NPC ที่เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40-75-105
/ B3 r- `$ J3 u7 a' ANPC เปลี่ยนอาชีพทุกอาชีพ อยู่ที่แมพอัลเคอฮาเบอร์ และแมพท่าเรือขนส่งสินค้า(ท่าเรือเนร่า)
+ F8 @1 J( A0 X0 s" F- J0 oแต่แมพที่จะเอามาชี้ตำแหน่งให้จะเป็นแมพอังเคอฮาเบอร์นะค่ะ3 u& M8 Y. T9 l0 C
กด W ในเกมส์ดูนะค่ะ จะปรากฏแผนที่ใหญ่  จากนั้นก็เดินตามจุดที่บอกไว้ค่ะ
" M9 U3 b& @2 t. G0 l" j; V9 U; q# {' `" R
NPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 20-40 แบ่งตามสายอาชีพ5 b, ]/ K0 d, z( H, ~$ |
โร๊ก     เปลี่ยนกับ   NPCเทียร์6 C: P7 f) o  p' `7 _, X, K
ไฟเตอร์ เปลี่ยนกับ  NPCวิปป์6 a. M3 u5 X8 O  m5 a; S
เมจ     เปลี่ยนกับ   NPCพารอค# c& I/ Z( T8 o. N& _, k# [, M
ดูตำแหน่งที่ NPC อยู่ได้ดังรูปค่ะ (ตรงที่วงกลมไว้)
) O9 w; e- q& Z1 I9 x9 q" E
: ]8 g/ Y' C# m1 i% t% r$ J- }: i8 `) Q) L
, H$ W: k: h- r& x# _; G
*--------------------------------------------------------------------------------------------------------*3 V( K/ |+ w! I; d

0 F! {: H/ f" C, }2 XNPC เปลี่ยนอาชีพ เวล 75 แบ่งตามสายอาชีพ
' S$ |5 [9 R+ O% }0 ~$ yสายโร๊ก

4 j, R" i( t, j; H( t( Y! c3 }2 Z# M- @. p: m$ ^: y
! y( Y  A8 [; I& c

7 v2 D5 ]8 h* F$ j2 ~3 J9 wเรนเจอร์ Ranger ► เฟรียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป
) b4 w' P" j2 J! N5 N" Vรูนวอลค์เกอร์ Ruin Walker ► อังโดร์นา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป
) R% k: [- P  t0 W7 [2 D7 iแอสแซสซิน Assassin ► เทียร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป/ o9 L& r' `) H
เทรชเชอร์ฮันเตอร์ Trasure Hunter ► เอเลนชาร์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
* ^6 [3 q) O2 P( @5 {& ?3 Z5 X' O' A
- I# I) B( t% C6 Z5 D; y( b& i
สายไฟเตอร์
  G! F  ?3 q! e, Y7 i7 ?. ^
' L6 |8 E1 p% Z' P6 R* T5 V  Y6 E3 i4 j9 z+ @

% u* ^' z1 c1 @, jไนท์ Knight ► ฮีโรเม็ค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
1 Y4 O! r& ~1 e3 sรูนไนท์ Ruin Knight ► เซลเลอร์เรียน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
( J  l* d: F9 P) p4 Fกลาดิเอเตอร์ Gladiator ► ลีเอน  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป, r+ O: B- ^  {
พาลังซ์ Phalanx ► วิปป์  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีชมพูในรูป( |& K' G2 r" n. s7 p: j
; _8 g& j: K# p5 j7 f5 O4 t

( P7 F* a  V# v7 A6 y. Gสายเมจ
4 t+ `. W8 C& H% D8 o, V$ y8 t4 h1 o4 [9 Q9 U

6 ~$ j: C' d8 j1 v
: Q3 K  k: S: s. m- n/ d3 E* jบิชอพ Bishop ► ลูน่า  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีแดงในรูป
! y* l! M: Q0 {, Mเอเลเมนทัลมาสเตอร์ Elemental Master ► อาเชอร์เดส  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีฟ้าในรูป0 ]$ f+ f: f8 G0 E2 j  q; R8 _
อินไควเรอร์ Inquirer ► ดูบาชันทา  ตำแหน่งตรงที่วงกลมสีเขียวในรูป
! C/ E5 g% L4 `" t7 H5 Nวอร์ล๊อค Warlock ► พารอค  ตำแหน่งตรงที่วงกลมชมพูในรูป+ @; @8 |" t, B0 W* D) P

; e: F  y. _, b1 G2 M*-------------------------------------------------------------------------------------------------------*
, X; t4 U6 e" ~( J# |$ W
+ u. R8 Y& X6 \6 XNPC เปลี่ยนอาชีพเวล 105 ทุกสาย ทุกอาชีพ1 `8 y. q/ C8 L. `! i
NPCชินดามูค อยู่ตรงตำแหน่งในรูปค่ะ
/ W- D/ W" ?# m( w% ^
3 ]# l# f( h. d) N! {+ u( ]4 G% `5 Z) b

; M' p" j8 s$ M" @& m+ V5 M: E- O0 O
, j$ Y9 V5 F4 `2 H
หวังว่าจะทำให้คุณหา NPC เจอได้ง่ายขึ้นนะค่ะ
+ D3 e# |6 N) [8 R6 w) q0 ?ขอบคุณที่ติดตามอ่านกระทู้  สนับสนุนให้เด็กไทยรักการอ่าน7 ?6 d  i# ?. T9 R0 T
* K& E  F) P; K$ [
9 A" D( R7 |$ {1 x- H& d9 {+ O
8 Q5 d. I8 X/ r3 b/ {
ผู้สร้าง : illนุ๊งเหมียวlli @ นมสด
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆ มีสาระค่ะ
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)

TOP

กลับไปยังรายบอร์ด